NanoHoreca środki przeznaczone
do utrzymania czystości
 w miejscach
użyteczności publicznej

Bezpieczne rozwiązania
dla biznesu

NanoHoreca to profesjonalne środki czystości przeznaczone do utrzymania czystości hotelach, restauracjach i innych placówkach przygotowujących i oferujących noclegi i żywność. Wszystkie oferowane przez nas preparaty wyprodukowane są w zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, co potwierdzają ich karty charakterystyki oraz odpowiadają przepisom HACCP, a także posiadają wszystkie niezbędne dokumenty oraz dopuszczenia.

Preparaty Innova Technology używają trudne zanieczyszczenia i tłuszcz. Jednak naważniejszym zadaniem stawianym dzisiaj przed preparatami, używanymi w hotelu czy restauracji to skuteczne działanie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkownika tych produktów oraz zabezpieczenie powierzchni przed niepożądanymi zagrożeniami. Wśród tych zagrożeń są m.in. pojawienie się bakterii, grzybów czy pleśni. Preparaty NanoHoreca z zaaplikowanymi, aktywnymi substancjami czynnymi i bezpiecznymi komponentami znakomicie czyszczą i na długo zabezpieczają przez wszelkimi nieproszonymi gośćmi.